Specialkatalysatorer i världsklass
Grace Catalyst AB är ett företag som arbetar med specialkemi. De tillverkar katalysatorer för polymerindustrin. Företaget är ett dotterföretag till det amerikabaserade företaget WR Grace & Co. som är verksamma över hela världen.
Bengt-Olov Lindgren arbetar sedan fem år tillbaka på Grace Catalyst AB. De är verksamma i Stenungsund samt i Finland och Bengt-Olov gör en hel del resor dit för att se att allting fungerar. Vid starten hade man 17 anställda och allteftersom verksamheten har vuxit är man nu 27 anställda. Personalen har civilingenjörsutbildning i kemi eller mekanik. Fabriken är 15.000 kvadratmeter stor och man räknar med att växa ytterligare.
- Vi tillverkar katalysatorer och dessa gör att man kan framställa polymerer, berättar Bengt-Olov. Specifikt i första hand polyeten och polytopen av eten och propenmolekyler. De små molekylerna ska sedan sättas ihop i långa kedjor. Fogningen av molekyler till en lång kedja görs för det mesta med hjälp av katalysatorer. Bengt berättar att det finns en process där man inte använder katalysatorer och det är den så kallade högtrycksprocessen. Men för alla andra processer där man kör under lågt tryck och låg temperatur behövs katalysatorer för att locka molekylerna att sätta ihop sig med varandra.

Katalysatorerna bakas sedan in i plastprodukten. Den har någonting som kallas för produktivitet. Det betyder hur många kilo plast man kan tillverka av ett gram katalysator. Det ligger mellan fem och 50.000 gånger så mycket plast man kan utvinna av en viss mängd katalysator. Katalysatorn kan man inte vinna tillbaka efter processen. Man brukar normalt tänka att en katalysator inte deltar i en reaktion. Den katalyserar en reaktion men deltar inte i reaktionen. Men i det här fallet så blir den inbakad av plasten som växer från själva katalysatorpartikeln.
- Det är inte så invecklat för oss som arbetar med det, säger Bengt-Olof. Katalysatorpartiklarna som vi tillverka ska användas till att framställa ett antal olika produkter och de är baserade på olika aktiva metallkomplex. De är alla bra för olika processer eller egenskaper hos slutprodukten. De består av ett finkornigt pulver som kunden injicerar i sina reaktorer och så sker processen där man tillverkar plastpartiklar av den reaktionsbas som åstadkommes. Då får kunden ut plastpartiklar ur reaktorerna som de sedan blandar med andra tillsatser för att få önskvärda egenskaper som till exempel att produkten ska hålla sig bättre i solljus. Eller man kan tillsätta olika färger för att få en gul eller blå plast. Plast är egentligen vit och som film betraktad helt färglös.

- De partiklar vi startar med i kedjan är i storleken 50 mikron. Det är mycket, mycket små partiklar som man knappt ser med ögat. De är väldigt porösa och i porerna tillsätter man de aktiva kemiska komplexen. Därifrån växer sedan polymeren ut och spränger sönder partikeln och fortsätter att växa. Utvinningen sker i en instängd miljö utan tillträde till syre eller fuktighet annars fungerar inte kemin, säger Bengt-Olof. Säkerheten och kvalitén följer hand i hand hos Grace Catalyst. De har bra kvalitetsutfall och inga arbetsskador. Kundunderlaget finns över hela världen.

Grace Catalyst AB

Bransch:
Industri

Telefon: 0303-35 10 50
Fax: 0303- 35 10 09


Email:
bengt-olof.lindgren@grace.com

Adress:
Grace Catalyst AB
Industrivägen
44432 Stenungsund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN